Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Một số bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Sự cân bằng lực - Quán tính

Giải thích các hiện tượng liên quan đến quán tính

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.302

Chưa có thông báo nào