Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Một số bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự cân bằng lực - Quán tính

Giải thích các hiện tượng liên quan đến quán tính

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.292

Chưa có thông báo nào