Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1, 2, 3
  • Bài tập 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động cơ học

Bài tập nhận biết trạng thái của chuyển động

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 4.678

Chưa có thông báo nào