Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Khi nào có công cơ học
    • Phân tích ví dụ
    • Kết luận
  • Công thức tính công cơ học
Nhấn để bật tiếng
X

Công cơ học

Lý thuyết về Công cơ học

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.968

Chưa có thông báo nào