Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài toán 1 _ Bài tập 1, 2
  • Dạng bài toán 2 - Bài tập 1, 2
  • Dạng bài toán 2 - Bài tập 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Vận tốc

Bài toán về tính tương đối của chuyển động

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 2.838

Chưa có thông báo nào