Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1, 2, 3
  • Bài tập 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Áp suất khí quyển

Giải thích các hiện tượng liên quan đến áp suất

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.678

Chưa có thông báo nào