Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Thí nghiệm Bơ - Rao
  • Các nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
  • Chuyển dộng phân tử và nhiệt độ
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 859

Chưa có thông báo nào