Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Công suất

Bài tập tính công suất

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.264

Chưa có thông báo nào