Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Hai lực cân bằng
  • Tác dụng của 2 lực
  • Quán tính
Nhấn để bật tiếng
X

Sự cân bằng lực - Quán tính

Lý thuyết Sự cân bằng lực - Quán tính

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.455

Chưa có thông báo nào