Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Một số bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Bài tập nhận biết chuyển động đều - chuyển động không đều.

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 2.665

Chưa có thông báo nào