Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt?
  • Giữa các phân tử có khoảng cách không ?
Nhấn để bật tiếng
X

Các chất được cấu tạo như thế nào?

Các chất được cấu tạo như thế nào?

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.195

Chưa có thông báo nào