Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình cân bằng nhiệt

Bài toán hệ trao đổi nhiệt (P2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 427

Chưa có thông báo nào