Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Đối lưu
  • Bức xạ nhiệt
  • Một số câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Lý thuyết Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.140

Chưa có thông báo nào