Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
    • TN1: Ròng rọc động
    • TN2: Mặt phẳng nghiêng
  • Định luật về công
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Định luật về công

Định luật về công

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 401

Chú ý: Phút thứ 2:54 phần "Định luật về công" các em sửa lại như sau:

A = A1 = A2 = 0,24 J

Chưa có thông báo nào