Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm
    • TN1: Ròng rọc động
    • TN2: Mặt phẳng nghiêng
  • Định luật về công
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Định luật về công

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.743

Chú ý: Phút thứ 2:54 phần "Định luật về công" các em sửa lại như sau:

A = A1 = A2 = 0,24 J

Chưa có thông báo nào