Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1( Bài 14.4 -SBT)
  • Bài tập 2( Bài 14.11 -SBT)
  • Bài tập 3( Bài 14.13 -SBT)
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Vận dụng định luật về công đối với máy cơ đơn giản

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.452

Chưa có thông báo nào