Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình cân bằng nhiệt

Bài toán hệ trao đổi nhiệt (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 522

Chưa có thông báo nào