Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Áp lực
  • Áp suất
Nhấn để bật tiếng
X

Áp suất

Lý thuyết áp suất

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.045

Chưa có thông báo nào