Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4 ( cách 1)
  • Bài 4 ( cách 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Tính hiệu suất của các máy cơ đơn giản(P2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 703

Chưa có thông báo nào