Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4 ( cách 1)
  • Bài 4 ( cách 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Định luật về công

Tính hiệu suất của các máy cơ đơn giản(P2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 191

Chưa có thông báo nào