Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Mạch lạc trong văn bản là gì
  • Các điều kiện để văn bản có mạch lạc
    • Có chủ đề chung thống nhất
    • Có trật tự sắp xếp hợp lí
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch lạc trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.881

Giống như những mạch máu trong cơ thể chạy đến các cơ quan để tạo ra đường dây thông suốt, giúp cơ thể trở thành một khối thống nhất, mạch lạc trong văn bản cũng là yếu tố quan trọng giúp văn bản thống nhất, chặt chẽ, dễ hiểu. Trong bài giảng ngày hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ giúp các em tìm hiểu về tính mạch lạc trong văn bản, một trong ba đặc điểm quan trọng của mỗi văn bản.

Chưa có thông báo nào