Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh tiếng Việt rất đẹp
  • Chứng minh tiếng Việt rất hay
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Tham khảo

Sự giàu đẹp của tiếng Việt (Phần hai) - Tham khảo

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 468

Chưa có thông báo nào