Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Đại từ là gì
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Vai trò ngữ pháp của đại từ
 • Phân loại đại từ
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Đại từ

Đại từ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.910

Đại từ là từ loại các em đã được làm quen từ bậc tiểu học. Lên lớp 7, các em sẽ tiếp tục được bổ sung thêm kiến thức về từ loại này. Trong bài giảng, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em xác lập định nghĩa về đại từ, nhận diện và phân loại đại từ. 
Mời các em cùng chú ý học bài!

Chưa có thông báo nào