Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
  • Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 787

Chưa có thông báo nào