Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
  • Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 785

Chưa có thông báo nào