Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu chủ động, câu bị động
  • Mục đích chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Chuyển câu chủ động thành câu bị động

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 843

Chưa có thông báo nào