Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cách sử dụng văn bản hành chính.
  • Mục đích sử dụng
  • So sánh với văn bản thông thường
  • Bài tập 1, 2, 3
  • Bài tập 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 483

Chưa có thông báo nào