Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 1)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 2)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 3)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 4)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 5)
Nhấn để bật tiếng
X

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 926

Chưa có thông báo nào