Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 1)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 2)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 3)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 4)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 5)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 920

Chưa có thông báo nào