Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
  • Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.145

Chưa có thông báo nào