Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
  • Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.140

Chưa có thông báo nào