Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ về lao động, sản xuất
    • Câu 5
    • Câu 6 (Tham khảo)
    • Câu 7 (Tham khảo)
    • Câu 8
  • Hình thức của tục ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.181


Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày của chúng ta. Vậy thể loại này có đặc điểm gì? Chúng được sử dụng trong cuộc sống và trong giao tiếp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung ấy qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào