Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các bước làm bài văn giải thích: Bước 1: Tìm hiểu đề
  • Bước 2: Lập dàn ý
  • Bước 3: Viết bài - Bước 4: Đọc lại, kiểm tra bài
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Phép lập luận giải thích

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 844

Chưa có thông báo nào