Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - ví dụ 1
  • Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - ví dụ 2
  • Luyện tập - bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 694

Chưa có thông báo nào