Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết - Tham khảo
  • Định nghĩa
  • Cách sử dụng từ đồng âm
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3, bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Từ đồng âm

Từ đồng âm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 912


Tiếp nối mạch bài giảng hướng dẫn tìm hiểu về các hiện tượng liên quan đến mối quan hệ giữa âm và nghĩa của từ, hôm nay thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về hiện tượng Từ đồng âm. Mời các em cùng chú ý theo dõi bài giảng!

Chưa có thông báo nào