Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm tục ngữ
  • Tục ngữ về thiên nhiên
    • Câu 1
    • Câu 2, câu 3
  • Câu 4 (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.823


Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày của chúng ta. Vậy thể loại này có đặc điểm gì? Chúng được sử dụng trong cuộc sống và trong giao tiếp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung ấy qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào