Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ - Dạng 1: Giải thích câu tục ngữ
  • Các ví dụ
  • Dạng 2: Tìm các câu tục ngữ theo chủ đề/ yêu cầu
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Văn (Tiết 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 226

Chưa có thông báo nào