Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh truyền thống yêu nước của dân tộc
    • Lòng yêu nước trong lịch sử
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại (tiếp)
  • Nhiệm vụ của hiện tại
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta( Phần 2 )

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 991

Chưa có thông báo nào