Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh truyền thống yêu nước của dân tộc
    • Lòng yêu nước trong lịch sử
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại (tiếp)
  • Nhiệm vụ của hiện tại
Nhấn để bật tiếng
X

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta( Phần 2 )

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 999

Chưa có thông báo nào