Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Sự phong phú của ca Huế
  • Sự phong phú của ca Huế (tiếp)
  • Sự độc độc đáo của ca Huế
  • Sự độc độc đáo của ca Huế (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ca Huế trên sông Hương

Ca Huế trên sông Hương

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.142

Chưa có thông báo nào