Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Sự phong phú của ca Huế
  • Sự phong phú của ca Huế (tiếp)
  • Sự độc độc đáo của ca Huế
  • Sự độc độc đáo của ca Huế (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Ca Huế trên sông Hương

Ca Huế trên sông Hương

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.146

Chưa có thông báo nào