Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Câu thơ đầu
    • Nam - Bắc ngang hàng
    • Nam quốc của Nam đế
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Nam (phần một)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.854


Được đánh giá là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của lịch sử văn học Việt Nam, Sông núi nước Nam kết tụ trong mình ý chí, khát vọng và quyết tâm của cả dân tộc suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Qua phần hướng dẫn đọc hiểu của thầy Nguyễn Phi Hùng, các em sẽ hiểu được nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ này.
Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào