Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Nêu luận điểm khái quát
    • Dân ta có truyền thống yêu nước
    • Sức mạnh, vai trò của lòng yêu nước
Nhấn để bật tiếng
X

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.591

Chưa có thông báo nào