Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Nêu luận điểm khái quát
    • Dân ta có truyền thống yêu nước
    • Sức mạnh, vai trò của lòng yêu nước
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.574

Chưa có thông báo nào