Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản nghị luận - Dạng 2: Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật
  • Các ví dụ
  • Dạng 3: Suy nghĩ về vấn đề đặt ra trong văn bản nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Văn (tiết 3)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 195

Chưa có thông báo nào