Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của dấu gạch ngang
  • Các ví dụ
  • Phân biệt dấu gạch nối với dấu gạch ngang
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang

Dấu gạch ngang

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 503

Chưa có thông báo nào