Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Điệp ngữ và tác dụng
  • Các dạng của điệp ngữ
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Điệp ngữ

Điệp ngữ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.198

Điệp ngữ là biện pháp tu từ các em đã được làm quen từ bậc tiểu học. Hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học đồng thời bổ sung, mở rộng kiến thức và củng cố kĩ năng làm các dạng bài tập liên quan đến biện pháp tu từ này. Mời các em cùng bắt đầu bài học!

Chưa có thông báo nào