Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 a, b
  • Bài 1c
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu (tiếp theo)

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu: Luyện tập

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 520

Chưa có thông báo nào