Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Hoàn cảnh sáng tác văn bản
  • Nhan đề, chủ đề của tác phẩm
  • Phân tích tác phẩm: Tình huống truyện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Tham khảo

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phần một) - Tham khảo

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 568

Chưa có thông báo nào