Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Hoàn cảnh sáng tác văn bản
  • Nhan đề, chủ đề của tác phẩm
  • Phân tích tác phẩm: Tình huống truyện
Nhấn để bật tiếng
X

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Tham khảo

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Phần một) - Tham khảo

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 569

Chưa có thông báo nào