Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Cảnh 1: Bối cảnh gia đình
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng (tiếp)
  • Cảnh 3: trả dâu
  • Cảnh 4: đi tu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quan Âm Thị Kính - Tham khảo

Quan âm Thị Kính - Nỗi oan hại chồng (Phần hai) - Tham khảo

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 384

Chưa có thông báo nào