Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Cảnh 1: Bối cảnh gia đình
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng
  • Cảnh 2: Nỗi oan hại chồng (tiếp)
  • Cảnh 3: trả dâu
  • Cảnh 4: đi tu
Nhấn để bật tiếng
X

Quan Âm Thị Kính - Tham khảo

Quan âm Thị Kính - Nỗi oan hại chồng (Phần hai) - Tham khảo

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 392

Chưa có thông báo nào