Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung văn bản
  • Luận điểm: Tiếng Việt là thứ rất đẹp, rất hay
  • Giải thích luận điểm
Nhấn để bật tiếng
X

Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Tham khảo

Sự giàu đẹp của tiếng Việt (Phần một) - Tham khảo

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 665

Ghi chú:

Ở video số 2 của bài giảng này, từ phút thứ 6:50 đến 7:00 thầy giáo có chỉ vào từng tiếng trong câu và xác định đó là thanh trắc hay thanh bằng. Đến tiếng ''những'' và tiếng ''của'' thì thầy nói nhầm đó là thanh bằng. Tiếng ''những'' và tiếng ''của'' là thanh trắc, không phải thanh bằng. Các em chú ý để tự sửa lại trong phần ghi chép của mình. Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào