Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản: Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại
  • Thủ pháp tương phản:Hình ảnh quan lại (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sống chết mặc bay

Sống chết mặc bay (tiết 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.077

Chưa có thông báo nào