Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản: Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh nhân dân (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại
  • Thủ pháp tương phản:Hình ảnh quan lại (tiếp)
  • Thủ pháp tương phản: Hình ảnh quan lại (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Sống chết mặc bay

Sống chết mặc bay (tiết 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.082

Chưa có thông báo nào