Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Bạn đến chơi nhà
    • Chẳng có gì đãi bạn
    • Chỉ có một tấm lòng
Nhấn để bật tiếng
X

Bạn đến chơi nhà

Bạn đến chơi nhà

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.483


Bạn đến chơi nhà là một trong những bài thơ hay trong những bài thơ viết về tình bạn. Cái ấn tượng, độc đáo của bài thơ không phải ở câu chữ cầu kì, không phải ở cảm xúc dạt dào, cũng không ở hình ảnh thơ mới mẻ, tân kì. Điểm hấp dẫn của bài thơ nằm ở tình huống nhà thơ dựng nên để thể hiện tình bạn gắn bó chân thành, vượt lên trên mọi nghi thức, mọi lợi danh. Thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản này.

Chưa có thông báo nào