Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ - Dạng 1: Xác định và nêu tác dụng của phép liệt kê
  • Dạng 1 (tiếp)
  • Dạng 2: viết đoạn văn có sử dụng biện pháp liệt kê
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 4)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 188

Chưa có thông báo nào