Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ - Dạng 1: Xác định và nêu tác dụng của phép liệt kê
  • Dạng 1 (tiếp)
  • Dạng 2: viết đoạn văn có sử dụng biện pháp liệt kê
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 4)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 186

Chưa có thông báo nào