Học tốt Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản truyện - Dạng 1: Tóm tắt văn bản truyện
  • Dạng 2: Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản
  • Dạng 3: Cảm nghĩ về 1 nhân vật/ hình ảnh
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Ôn tập phần Văn (tiết 4)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 194

Chưa có thông báo nào