Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dòng mạch gỗ
  • Dòng mạch rây
  • Thoát hơi nước
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 2. Cơ thể thực vật, dòng vật chất trong cơ thể thực vật (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 68

Chưa có thông báo nào