Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dòng mạch gỗ
  • Dòng mạch rây
  • Thoát hơi nước
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 2. Cơ thể thực vật, dòng vật chất trong cơ thể thực vật (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 52

Chưa có thông báo nào