Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát di truyền học và ứng dụng, Nguyên liệu và Kt
  • Các kĩ thuật lai tạo và ứng dụng
  • Gây đột biến thực nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 21. Di truyền và vấn đề chọn, tạo, nhân giống (phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 20

Chưa có thông báo nào