Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung, Sự tác động của các NTST lên sinh vật
  • Ổ sinh thái và sự thích nghi của sv
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Sinh thái

Bài 27. Sinh thái học cá thể và môi trường sống

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 35

Chưa có thông báo nào