Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp ở động vật
  • Tuần hoàn
    • Khái quát
    • Tim và hoạt động của tim, hệ mạch
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 6. Hô hấp và tuần hoàn ở động vật

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào